perjantai 28. elokuuta 2015

"Hyvän elämän filosofiaa" - ex Libris...

"Hyvän elämän filosofiaa", Ilkka Niiniluoto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,2015, 328 s.


Hyvän elämän filosofiaaProf. Ilkka Niiniluoto  (s. 1946) on suomalainen filosofi ja matemaatikko. Hän on toiminut Helsingin yliopiston kanslerina vv. 2008-2013 ja sitä ennen yliopiston rehtorina vv. 2003-2008. Joskus Niiniluotoa on kutsuttu myös "valtakunnan viralliseksi filosofiksi." "Professori Ilkka Niiniluoto tunnetaan kantaa ottavana keskustelijana, joka on käsitellyt humanististen arvojen ja tieteellisen sivistyksen merkitystä kulttuurissamme. Tämä humaani teos on läpileikkaus hänen arvostetusta ajattelustaan."
(Teoksen takakansi)

"Lisääkö rikkaus onnellisuutta? Miten erottaa hyvä ja paha ilman uskontoa? Miksi kuolemaa ei tarvitse pelätä?  Professori Ilkka Niiniluodon teos on punnittu puheenvuoro ihmisen mahdollisuuksista hyvään elämään.
Se pohtii perusasioita, joita kukaan ajatteleva ihminen ei voi sivuuttaa – tahdon vapautta,
viisauden olemusta ja oppimisen iloa. Se myös taustoittaa vaikeita kysymyksiä kertomalla niiden historiaa ja arvioimalla filosofien niistä esittämiä näkemyksiä. Niiniluoto nojautuu uskonnollisten oletusten sijasta tieteelliseen ihmiskäsitykseen. Hänen mukaansa ihmisenä olemisen ytimenä on tiedostaa itsensä ainutkertaisena olentona, jolla on mahdollisuus toteuttaa omia kykyjään ja pitää huolta toisista oikeudenmukaisella tavalla." (Teoksen takakansi)

Teos on hyvin jäsennelty. Selkeä kokonaisuus ja ilmeikäs asiantuntijateksti paitsi laajensi tietopohjaa myös antoi  erinäisiä oivalluksia ja jätti mukavasti miettimään ja järkeilemään.
Kirja koostuu Johdannosta ja seuraavista luvuista  omine alaotsikkoineen: Ihmiskäsityksistä, Oppiva ihminen, Eettinen ihminen, Toimiva ihminen ja Ihmiselämän kaari sisältäen lopuksi Huomautuksia,
Esseiden alkuperätiedot, Lähdeluettelon ja Henkilöhakemiston.

Kiemuraisimmat mutkat, verbaalisfilosofiset taidonnäytteet kohottivat katsetta avartavasti kulmakarvoja ja pakottivat hellehatun kohteliaaseen nostoon aivohöyrymyrskyn paineen tasaamiseksi, mutta pääosin ymmärrettävän fluenssia teemankuljetusta ja tyylipuhdasta asiasisällön perilletuomista sekä sutjakasta sulateltavaa. Sisällön laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden vuoksi/ansiosta lyhyt referaatti on mahdoton, joten tyydyn muutamaan kirjan tarjoamaan  iskevään, tässä asiayhteydestään irroitettuun määritelmään ja sitaattiin:

Aristoteleen mukaisesti: Ihminen on rationaalinen eläin, jolle ominaisena tehtävänä on sielun toimiminen järjen mukaan ja järkevä käyttäytyminen.

Pessimisti näkee vaikeutta joka tehtävässä, optimisti näkee tehtävää joka vaikeudessa.

Sokrateen: suurinta viisautta on oman tietämättömyyden tietäminen.

Onneton Sokrates on parempi kuin tyytyväinen sika.

Bernard Russell: Viisaudella tarkoitan oikeata käsitystä elämän päämääristä.Muutamat teoksen teoreettiset viritelmät jäivät siis sumeiksi suureiksi, minkä seikan häpeilemättä täten tunnustan, mutta valtaosin anti oli sekä omaa ajatelmarakennetta tukevaa että siihen materiaalia tarjoavaa, selkeästi ja lukijaystävällisesti esitettyä ajatuksenkulkua. Filosofia,
jos mikä on antoisa ja mielenkiintoinen sekä aina uutta tarjoava tutkimisen ja opiskelun kohde;  Niiniluoto on tehnyt laadukasta jälkeä sitä silmälläpitäen ja helpottamaan pyrkimystä hyvään elämään ja tavoitteeseen kasvaa ihmisenä omaan täyteen mittaansa. Johdannossa Niiniluoto sanoo toivovansa valikoitujen välähdysten ihmiselämän edellytyksistä ja haasteista, iloista ja suruista, ponnistuksista ja saavutuksisa voivan antaa lukijalle innostavia aineksia pohtia ihmisen runsaita mahdollisuuksia hyvään elämään. Toive toteutuu, sillä jos aihepiiristä on kiinnostunut, se on tässä: kompakti, ehdottoman myönteinen ja inspiroiva tietopakettikokonaisuus!

"Ihminen on monikerroksinen olento, jonka persoonassa - Eino Kailan sanoin:"Koirat ulvovat kellarissa, mutta kupolissa laulaa enkelkuoro."


Ulvoen ja/tai laulaen, hellehatun vaihtuessa sydvestiin:

mielekästä syksyyntaittoviikonloppua:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti