tiistai 30. syyskuuta 2014

"Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta" - ex Libris...


"Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta", Timo Purjo, Tampere University Press, 2014, 134 s.


Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta - "Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua, mutta harvat kysyvät,
mitä arvot todella ovat. Kirjan tarkoitus on avata näkymä arvojen maailmaan uudella ja omintakeisella tavalla. - Kirja on yleistajuinen, vaikka se on tehty tieteellisen käytännön edellyttämällä tarkkuudella. Tästä syystä kirja soveltuu yleiseksi esitykseksi arvojen olemuksesta ja todellistumisen tavoista. - Kirja soveltuu erityisen hyvin kaikille, jotka ovat yksityisesti tai ammatillisesti kiinnostuneita ihmisen kasvusta kohti vastuullista ihmisyyttä ja sen mahdollistamaa arvokasta ja merkityksellistä elämää." (Takakansi)

Elämmekö parhaillaan suuren arvotyhjiön aikaa? Missä ovat sellaiset absoluuttiset arvot kuin: hyvyys, totuus, oikeudenmukaisuus, kauneus, rakkaus ja pyhyys? Ovatko ne saaneet kokonaan väistyä itsekkyyden, ahneuden, materialismin, individualismin ja markkinavoimien kaikenkattavuuden tieltä? Kaikkia meitä jälkimmäiset eivät miellytä emmekä niitä halua omaksua.  Mistä löytää ne omakseen tuntemat arvot, joiden varaan rakentaa elämänkatsomuksensa ja -kulkunsa? Näitä tulee pähkittyä...  Ja todetuksi, että omat arvoni ovat a) pysyneet koko lailla muuttumattomina matkan varrella ja b) perustuvat valtaosin noihin ensinmainittuihin, antiikkisiin. Seikka joka - harmillista kyllä - aiheuttaa päänvaivaa ja omat kommervenkkinsä jälkimmäisten vallitsemassa maailmassa toimiessa.

Purjo esittää tässä varteenotettavia käsityksiä ja osittaisia, vaan ei valmiiksipureskeltuja  vastauksia noihin kiperiin kysymyksiin. Kirja pohjautuu pitkälti sellaisiin ajattelijoihin kuin:
Lauri Rauhala, Viktor Frankl, Emmanuel Levinas ja Simon Weil. Erityisesti Frankl'n
perustama logoterapia on mielenkiintoinen. "Viktor E. Frankl'n mukaan ihmisessä on autenttista ja aitoa hänen henkisyyteensä kuuluva tarpeensa elää elämää, joka on mahdollisimman tarkoituksellista. Frankl'n tarkoituskeskeisyyden teorian mukaan ihmisen tahto löytää tarkoitus elämälleen on hänen primäärinen elämänvoimansa ja henkisen energiansa lähde.
 Se sisältää myös ajatuksen vapaudesta, siitä, että jos et voi olosuhteille mitään, on sinulla aina vapaus valita kuinka suhtaudut tilanteeseen. Lohdullista ja toimivaa...


"Ihmisen on on täysin vapaa vastaamaan haluamallaan tavalla niihin kysymyksiin, joita elämä häneltä kysyy. Ihminen on kuitenkin vastuussa siitä, että hän antaa "oikean vastauksen" kuhunkin kysymykseen. Oikealla vastauksella Frankl tarkoittaa nimenomaan vastausta, jossa ihminen vastaa tarkoituksen-mukaisesti, jossa ihminen on löytänyt kyseisen tilanteen todellisen tarkoituksen."

Ajatuksia herättävä ja kiintoisa, kasvatuksellisia merkityksiä avaava teos kaikille arvojaan pohdiskeleville, niitä päivittäville, kasvattajille ja meille ihmisille ihmisten joukossa!

Se paasauksesta; ei tämän lyyrisemmin rakkaudesta:

Vastailemisiin:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti