maanantai 18. toukokuuta 2015

"Suomen turvallisuus" - ex Libris...


"Suomen turvallisuus", Jukka Valtasaari, Docendo, 2015.

Suomen turvallisuus"Valtiotieteen lisensiaatti Jukka Valtasaari työskenteli ulkoasiainministeriön palveluksessa vuosina 1966-2005. Hän toimi YK:n edustustossa vuosina 1971-74 ja 1977-83. Suomen suurlähettiläänä Washingtonissa vuosina 1988-96 ja 2001-2005 sekä ulkoasiainministeriön valtiosihteerinä vuosina 1996-2001." (Kirjan takakansi)


"Turvallisuus ei ole pelkkä sana presidenttien puheissa ja hallituksen raporteissa. Se on suomalaisten turvallisuutta, josta pitää keskustella aina kun se mieltä painaa, riippumatta vaalikausista ja muulloinkin kuin hyvän sään aikana.
Pitkän uran ulkoministeriössä ja Suomen Washingtonin suurlähettiläänä tehnyt Jukka Valtasaari nostaa tässä puheenvuorossaan kissan pöydälle.
Hän korostaa, että turvallisuuteemme kuuluvat länsi ja itä, Euroopan Unioni, Nato, Moskova ja Peking. Tämän ympäri ei pääse sillä, että ns. Nato-optio suljetaan pois vaalikaudeksi.
Keskustelu vaatii enemmän kuin kyllä tai ei Natojäsenyydelle: maailman "ison kuvan" hahmottamista, sillä siitä Suomen poliittinen liikkumavara riippuu.
Avoimen ilmapiirin Suomessa ei enää tehdä isoja päätöksiä informoimatta ensin äänestäjiä. Mielipiteiden lokerointi sisäpolitiikan värikirjoon kuulematta kunnolla niiden esittäjiä on sekin eilispäivää. Tässä puheenvuorossa Valtasaari kertoo, miten hyvinvointimme perustuu turvallisuuteen, jota Nato takaa, Euroopan integraatioon, jolla on instituutiot, ja siihen,
että elämme Venäjän naapurina ja toimimme globaalitaloudessa. Toisin sanoen, mitä pitäisi tehdä,
kun ei voi istua katsomossa seuraamassa omaa peliään." (Kirjan takakansi)

Yksi valtion tehtävistä on huolehtia kansalaistensa sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta.
Maslow'n tarvehierarkiassa turvallisuuden tarve on yksi viidestä ihmisen perustarpeesta. Turvallisuuden merkitystä ei voine ylikorostaa!

Tämä diplomaatin kokemuksella ja  kiihkottomuudella laadittu selonteko Suomen turvallisuudesta on  yksi aspekti aina ja etenkin tällä hetkellä aktuellista  ja huomiota vaativasta globaalista, eurooppalaisesta ja oman maamme turvallisuustilanteesta. Valtasaari käy selkokielisesti läpi historiallista lähtötilannetta, syitä miksi nykytilanteeseen on tultu, analysoi tämän päivän vaihtoehtoja sekä visioi myös tulevaa. Kaikki tämä avarakatseisesti, mitään varsinaista patenttiratkaisua lukijalle tyrkyttämättä.

Aatemaailmasta ja Nato-kannasta  riippumatta kiinnostava  lisänäkökulma vallitsevaan haasteelliseen, kannanottoja ja päätöksiä edellyttävään aikaan, jota parhaillaan elämme!

Kaikenlaisia kuppikuntia karsastavana & karttavana, mihinkään järjestöön tai ryhmittymään kuunaan kuulumattomana (miinus lapsuusaikainen Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry ja matteaikainen Suomen Kennelliiitto- Finska Kennelkulbben ry  & nykyään  Riistanhoitoyhdistys),  siten sitoutumattomana ja näin sammakkoperspektiivistä löydän 1340 + 5 hyvää syytä olla aiheesta kiinnostunut...

Otsa rypyssä:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti