sunnuntai 13. syyskuuta 2015

"Tulevaisuuskirja - Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen" - ex Libris...

"Tulevaisuuskirja - Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen", Markku Wilenius, Otava, 2015,  238 s.

" Markku Wilenius  toimii Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen professorina. Hän on tehnyt 20 vuotta töitä tulevaisuuden tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen parissa. Wilenius on pidetty luennoitsija, joka on toiminut yritysten ja julkisen sektorin neuvonantajana niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Mitä on tulossa? Mitä tapahtuu finanssikriisin jälkeen? Mitkä alat nousevat, mitkä laskevat? Mitä tapahtuu yhteiskunnalle, taloudelle, kulttuurille ja ihmiselle kaiken tämän keskellä? Professori Markku Wilenius on kirjoittanut Tulevaisuuskirjan yhteiskunnan murroksesta ja seuraavasta aikakaudesta. Tulevaisuuskirjassa hän perustaa näkemyksensä tutkimukseensa yhteiskunnan pitkistä aalloista. Hän osoittaa, kuinka uusi, kuudes aalto haastaa nykyiset instituutiomme ja toimintamallimme. Se pakottaa meidät arvioimaan
myös omia arvojamme. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen."
(Teoksen takakansi)

Wilenius määrittelee tulevaisuuden tutkimuksen seuraavasti: "Se on olennaisesti tieteidenvälistä toimintaa, joka suuntautuu systemaattisten tieteellisten menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen yhteiskunnan tulevaisuuden kehityslinjojen - mahdollisuuksien ja - vaihtoehtojen arvioimiseksi." Tarkastelun aspekti ei painotu niinkään teknologioihin kuin yhteiskunnalliseen puoleen. Kirjailija toteaa, etteivät yhteiskunnat suinkaan kehity tasatahtia tai loikkauksin eteenpäin, vaan pikemminkin vuodenaikojen tapaan, toistuvasti. Ja että yhteiskunnan kehityssykli kestää 40 - 60 vuotta, syklit toistuvat aaltomaisissa jaksoissa  (Nikolai Kondratjevin aallot).Tällä hetkellä olemme, sitten teollisuusyhteiskunnan synnyn runsaat 200 vuotta sitten, kuudennen aallon kynnyksellä, mikä edellyttää meiltä ihmisiltä mittavampaa sopeutumisvalmiutta kuin konsanaan aiemmin.  Vaaditaan suurta kykyä ja halua ymmärtää muutoksia. Kirjan lähteenäkin käytetty Nassim Nicholas Taleb toteaa teoksessaan Musta joutsen, - btw. erinomaisen mielenkiintoinen teos -  että äärimmäisiä ilmiöitä on mahdotonta ennustaa, vaikka jälkeenpäin olisikin lukuisia selityksiä sille, miksi jotain tapahtui. Wilenius uskoo suurten muutostenkin ja katastrofien ennakoinnin olevan periaatteessa mahdollista mainiten esimerkkinä taloustieteilijä Nouriel Roubinin 2006 esittämän,  2008 toteutuneen finanssikriisin ennakoinnin.

Wilenius lähtee liikkeelle siitä, Mitä tapahtuu todella, käsittelee Epävarmuuden tuskaa, Kehityksen aaltoa, Maapallon sykettä ja Maailman pauhua. Hän pohtii Talouden tarkoitusta, Yrittäjyyden ylistystä, Johtamisen vapautta, Koulutuksen tulevaisuutta ja Kulttuurin voimaa sekä lopuksi Tietoisuuden vallankumousta ja Suomen mahdollisuuksia.

Teos on luottavainen ja valoisa, ei-dystooppinen, vaan avaa mahdollisuuksia, joiden avaimet ovat käsissämme. Syklinen tarkastelumalli lineaarisen sijaan oli uusi tuttavuus, vaihtoehtoinen ja avartava. Tulevaisuus aukeaa edessämme ja sen mallintaminen näin sukupolvien ketjussa on kerrassaan kiehtovaa. Meillä ihmisillä on tapana olla varautuneita uuden edessä ja kokea muutosvastarintaa. Sen uhallakin tulevaisuudentutkimuksellisen osaamisen soisi paremmin näkyvän ja toteutuvan julkisessa ja muussa päätöksenteossa, joka liekö sitten raskaista struktuureista, byrokraattisista kasaumista päällekkäisyyksineen tai silkasta päätöksentekokammosta riittämättömine vastuunkantokykyineen johtuen, tuntuu jähmettyneen laahaamaan jälkijunassa edes nykymaailman menoa ja haasteita tavoittamatta, saati tulevaa ja muutoksia ennakoimatta sekä niihin varautumatta, jolloin tutkimuksellisesti tehdyt johtopäätökset ja saavutetut tulokset jäävät onnetonta kyllä, hyödyntämättä...

Kirjailija haluaa suunnata lukijan mielen tulevaisuuteen ja selkeän, kiihkottoman ja kiintoisan esitystapansa ansioista  onnistuu siinä vaivatta. Hän ennakoi, että kuudetta aaltoa tulevat leimaamaan nopeus, läpinäkyvyys ja kasvavat vaikutusmahdollisuudet. Ennen kaikkea, kuudennen aallon pitää tarkoittaa maapallon luonnonvarojen ja koko biosfäärin tärvelemisen lopettamista, mikä vaatii kriittisen tietoisuuden kasvua ja syvempää yhteistyötä hyvien asioiden puolesta. 
Tästä on helppo olla yhtä mieltä. Mutta olemmeko me ihmisinä, yhteiskuntana ja globaalisti valmiit tähän? Tulevaisuus on meillä kaikilla edessämme ja se on varmasti sekä haasteellinen että vaihtoehdoiltaan monimuotoinen ja  mielenkiintoinen...
 
"Me olemme tietoisuus, joka maailmalla on.
Tietoisuudet luovat todellisuuksia maailmaan."
Pentti Malaska

Aallottarena:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti